Huyền Môn Phong Thần

Huyền Môn Phong Thần

Đánh giá: 4.7/5

Xuyên việt ở tiên pháp thịnh vượng trong thế giới, cố gắng tu hành... ... Vốn là ta cho là, ta đi tới cái thế giới này, cả đời đều muốn ở biết cái thế giới này, thực khí vẽ bùa, cho đến có một ngày, ta thần ngự âm dương, uy lăng thiên hạ, mới biết được, cái thế giới này cũng biết ta. ... Nửa đời tu hành không người nào biết, một khi đắc pháp thiên hạ kinh sợ.