Huyền Môn Thông Thiên Hệ Thống

Huyền Môn Thông Thiên Hệ Thống

Đánh giá: 4.5/5

Trò chơi cao thủ hồn xuyên, song phế dị giới hợp nhất. Tu luyện Huyền Môn hệ thống —— vô danh, phá rồi lại lập phá tháp thông thiên! Đan dược phù lục mười ba quỷ châm, mười lửa mười linh song ẩn thần lực! Nghịch thiên, ta là nghiêm túc!