Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Đánh giá: 5/5

Tô Huyền mang theo chí bảo trùng sinh hạ giới, mở ra hai đại thần bí cổ thuật, Vì đền bù ở kiếp trước tiếc nuối, nhất cử lật úp thượng giới Thiên Tông, Luyện liền vô thượng kiếm đạo, nắm giữ trăm loại chí cường độc thuật, Kiếm bại vạn giới thiên kiêu, đưa tay cường địch hôi phi yên diệt, Tại tu luyện trên đường tìm về yêu nhất, một thế này nguyện đem tính mạng thủ hộ nàng, Thánh Tử thiên kiêu lại như thế nào, ta lấy một kiếm bại chúng sinh!