Kiếm Minh Cửu Thiên

Kiếm Minh Cửu Thiên

Đánh giá: 4/5

Một hồi màu đen đại hỏa xốc lên Đại Lương sơn thần bí lụa mỏng. Một thanh không trọn vẹn cự kiếm trảm phá Thần Ma đại lục thiên cổ tuế nguyệt. Mất đi ký ức thiếu niên tại ngây ngô bên trong thức tỉnh tại cái kia nhìn không thấy quang minh thế giới bên trong lưu lại vô số rung động lòng người truyền kỳ. Có người nói hắn là ma nhưng hắn chỉ là một kiếm khách cô độc kiếm khách.