Marvel: Bất Hủ Vương Tọa

Marvel: Bất Hủ Vương Tọa

Đánh giá: 3.7/5

【 Phi Lô mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Marvel: Bất Hủ vương tọa 】 nhân vật chính xuyên qua Marvel thế giới trở thành Red Skull tù phạm, thu được nguyên chỗ đầy máu phục sinh, thu được đối phương năng lực Bàn Tay Vàng , trở thành Bất Hủ tiên sinh. Đi ở tìm đường chết trên đường, không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng ... Bước lên Bất Hủ vương tọa! PS1: Chủ yếu điện ảnh Vũ Trụ, hội tăng cường một ít Manga nội dung. Truyện có text full