Ngã Đích Dị Giới Quả Viên

Ngã Đích Dị Giới Quả Viên

Đánh giá: 5/5

Đây là một cái xuyên qua đến một cái cùng loại Avatar thế giới tinh cầu bên trong giống cây ăn quả, thám hiểm cùng nhặt bảo cố sự, mỗi ngày đều có thể lui tới tại Địa Cầu cùng Dị Giới. Ta ở Dị Giới có một mảnh vườn trái cây, chuyên môn trồng trọt thần kỳ hoa quả. Ta ở Dị Giới có một dòng sông nhỏ, chuyên môn xuất xưởng Tuyệt phẩm cá giống. Ta ở Dị Giới nuôi hai cái Liệp Ưng, mỗi một cái đều vô cùng to lớn. Ta ở Dị Giới tinh cầu, còn phát hiện mấy cái bị bỏ hoang công nghệ cao căn cứ nghiên cứu. Thế là, ta phát đạt.