Đô Thị Chi Siêu Cấp Nãi Ba

Đô Thị Chi Siêu Cấp Nãi Ba

Đánh giá: 4.7/5

Phi Lô mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Đô thị Siêu Cấp Vú Em. Rất nhiều lúc, có người rất trâu bò hò hét mà tỏ vẻ: Đánh cho ngươi gọi ba ba! Thế nhưng, nên có một ngày, thật sự có một cái tiểu la lỵ đột nhiên vọt tới trước mặt ngươi ôm bắp đùi của ngươi kêu ba ba lúc, ngươi sẽ có cái gì phản ứng. Chí ít, quyển sách nhân vật chính ngay lúc đó nội tâm là hỏng mất! Bất quá, dù sao cũng là của mình con gái ruột, chính là khổ ai không có thể khổ hài tử, vì kiếm sữa bột tiền, nhân vật chính liền bắt đầu hắn bão táp tiến mạnh vào truyền kỳ nhân sinh, quân lâm làng giải trí! Mà tại đây trên đường đi, có vô số nữ thần khóc lóc hô phải làm hài tử mẹ kế!