Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới

Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới

Đánh giá: 4.2/5

Quốc thuật thế giới bên trong, hắn thành tựu kim cương bất hoại, quyết chiến thiên hạ anh hào, vô địch thế gian ba mươi năm. . . Ma cải trong Đại Đường, hắn trở thành Đại Tùy quốc sư, lật tay thành mây trở tay thành mưa, khuấy động thiên hạ phong vân. . . Tan vỡ trong Phong Vân, hắn một người độc hành, kiến thức ngàn vạn cao thủ, trải qua nhân thế tang thương. . . . . . Trong Già Thiên, hắn phong hào Vô Thủy, nghịch thiên thành đạo, một kiếm trảm tiên. . . Tiên lộ phần cuối ai là đỉnh, vừa thấy Vô Thủy đạo thành không! . . . Ngàn vạn thế giới đúc bất hủ thần tọa, đại đạo từ từ duy ta một người độc hành! List truyện đang làm. http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=144167