Thập Quốc Đế Vương

Thập Quốc Đế Vương

Đánh giá: 0/5

Đường vong sau năm mươi ba năm, vùng Trung Nguyên trải qua năm triều, tám họ, mười bốn đế, thiên tử, binh hùng tướng mạnh người người hướng về. Hắn hoa lại mười năm thời gian, đọc hết thi thư ba nghìn quyển, luyện được sa trường sát nhân kiếm. Lúc đầu, hắn thầm nghĩ tại loạn thế sống sót sau lại, hắn muốn con dân của hắn đều tốt tốt sống. Số phận để hắn làm hoàng đế, hắn quyết định làm tốt hoàng đế, kết thúc loạn thế, thành lập một cái đế quốc cường đại. 2 triệu chữ, vào vip bên Zhongheng, chắc là không kém. Không có lịch post nhất định, ai có hứng thú cứ vào làm cùng nhé.