Thịnh Đường Yên Vân

Thịnh Đường Yên Vân

Đánh giá: 0/5

Tứ cực phế, cửu châu liệt, thiên bất kiêm phúc, địa bất chu tái; mãnh thú thực chuyên dân, chí điểu quặc già yếu. Thế là Nữ Oa luyện ngũ sắc thạch lấy bổ thương thiên. Sinh ở tư, trưởng ở tư, ngũ sắc thạch không tuyển chọn khác. ***************************** 《 Thịnh Đường yên vân 》 là Tửu Đồ Tùy Đường ba bộ khúc đích sau cùng một bộ, này bộ thư tửu đồ sẽ tại lịch sử giải đọc cùng nhân vật thiết định thượng làm rất nhiều đột phá, hy vọng mọi người sẽ ưa thích. Khác hô hào điểm kích, hoa tươi, thu tàng, đổi mới là có bảo chứng đích! --------- Hai bộ trước: Khai quốc công tặc, Gia viên. Cvter Hiếu Vũ p/s: Do cuongphoenix ngày trước convert 3 quyển đầu vào file gộp, thế nên mình dù rất cay nhưng vẫn phải để truyện vào mục đã hoàn thành. Tương lai sẽ dành thời gian để bổ sung lại 3 quyển đầu.