Thủ Thuật Trực Bá Gian (Livestream giải phẫu)

Thủ Thuật Trực Bá Gian (Livestream giải phẫu)

Đánh giá: 4.2/5

Một cái ngoại khoa bác sĩ nhỏ, không cẩn thận lấy được hệ thống gia trì, càn quét giới y học, diệu thủ hồi xuân, sống vô số người. Bác sĩ mỗi lần giải phẫu đều livestream , được hàng nghìn người hâm mộ. p/s: Lần này đăng truyện Tây Y chứ không mấy bạn ngán truyện Trung y . Mà làm bộ này lại hối hận thuật ngữ y khoa khó quá, nên có sơ sót thì nhắn mình.