Thương Thiên Nhiêu Quá Thùy (Trời xanh bỏ qua ai?)

Thương Thiên Nhiêu Quá Thùy (Trời xanh bỏ qua ai?)

Đánh giá: 5/5

Trần Thái Huyền là một nhân vật phản diện, có một ngày, thương thiên muốn để hắn làm người tốt...