Tiên Vũ Độc Tôn

Tiên Vũ Độc Tôn

Đánh giá: 0/5

Tinh Cực Tông đệ tử Lăng Thiên, thiên tư có hạn, khổ tu 3 năm nhưng thủy chung không cách nào đột phá Tiên thiên chi cảnh, nhận hết đối xử lạnh nhạt! Một cái có thể thấy rõ tương lai thần bí hạc giấy, để hắn từ trong nghịch cảnh trông thấy một tia hi vọng! Từ nay về sau hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, đoạt cơ duyên, xông bí cảnh, chiến cường địch, bằng trong tay trường kiếm, bao trùm cửu tiêu, ngạo khiếu chư thiên vạn giới!. . . + Truyện đã full và ra được 1738 chương P/s: Truyện do hotboyson bỏ gánh. Ta chỉ cv đủ để truyện hiện lên bộ lọc tìm truyện. Ai thích convert tiếp qua link: http://www.banfusheng.com/info/1009715597/