Tiểu Quốc Bá Nghiệp

Tiểu Quốc Bá Nghiệp

Đánh giá: 0/5

Lập trình viên vô ý điện giật, xuyên qua đến một cái bình hành lịch sử không gian, không thể tưởng tượng nổi sự tình liên tiếp, bám thân một quốc gia công tử, mạc danh mở ra hệ thống, nhìn hắn làm sao nước giàu binh mạnh, bắt đầu hắn dị thế lữ trình.