Trạch Hệ Thần Hồn Dữ Tâm Cơ Nữ Hoàng

Trạch Hệ Thần Hồn Dữ Tâm Cơ Nữ Hoàng

Đánh giá: 4.4/5

Đã xuyên việt rồi, lại trở thành thần hồn của người khác, chủ nhân của ta có được tuyệt thế thiên tư, không biết làm sao là một tâm cơ biểu... Truyện đã ra hơn 750 chương, 1.7tr chữ. Từ ngày ta theo dõi đều đều 1 ngày/2 chương.