Đương Harry Potter Ngộ Kiến Anh Hùng Liên Minh

Đương Harry Potter Ngộ Kiến Anh Hùng Liên Minh

Đánh giá: 4.5/5

Tỉnh, phát hiện cũng đã tiến vào thế giới kia Allen phát hiện mình có LOL hệ thống sau mơ màng vô hạn. Nhưng mà, một phong đến từ Hogwarts thư thông báo trúng tuyển trực tiếp cho hắn lấy mộng ép, cái quỷ gì, đây là Harry Potter thế giới? Harry Potter cùng LOL va chạm, một cái thế giới mới ra đời —— dù sao não động chính là chỗ này bao lớn