Võng Du Chi Cấm Khu Tà Thần

Võng Du Chi Cấm Khu Tà Thần

Đánh giá: 3.5/5

Một cái người chơi băng ba khoản cấp Thế Giới trò chơi đại thần, ở nước ngoài bị cáo cáo tối cao pháp viện, bị vĩnh cửu cấm chỉ đăng lục cấp Thế Giới trò chơi lại trục xuất về nước, không ngờ bị bạn gái ghét bỏ, nhưng sau khi về nước lại ngoài ý muốn có thể tiến vào vừa mở ra game online 3D. . . Cấm khu thế giới: Thiên nếu không phục ta liền phiên thiên