Võng Du Chi Tiễn Phá Thiên Khung

Võng Du Chi Tiễn Phá Thiên Khung

Đánh giá: 4.5/5

Chơi đùa võng du luyện một chút công, nói chuyện yêu đương kiếm kiếm tiền, làm một cái nho nhỏ cung tiễn thủ bắt đầu nhận rõ thế giới này về sau, mới phát hiện tự mình không chỉ có thể tại võng du bên trong một tay che trời, tại trong hiện thực vẫn như cũ có thể một tay tế nhật.